gang
24 مرداد 1401 - 11:29

قرار رد دعوی کمیته تعیین وضعیت برای بازیکن ملوان

کمیته تعیین وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال آرای جدید خود را در خصوص چند پرونده صادر کرد. به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، آرای جدید صادره کمیته تعیین وضعیت به شرح زیر است: خبرگزاری مهرآرای* با توجه به شکایت حمیدرضا احمدی از کمال الدین نیکخو، بازیکن سایپا، این بازیکن به پرداخت مبلغ ۵۴۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و ۱۱ میلیون و ۷۷۲ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق احمدی محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان ۲۲۰ میلیون ریال قرار رد صادر کرد. الدینوضعیت نسبت* در پرونده شکایت محمد بختیاری از باشگاه پارس جنوبی جم، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۶۰۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و ۱۲ میلیون ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم گردید و کمیته وضعیت دعوی خواهان به مبلغ ۴۰۰ میلیون ریال را مردود اعلام کرد. * در پی شکایت علی خماند از سعید کریمی، بازیکن ملوان بندرانزلی، کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان قرار رد صادر کرد. خماندوضعیت نسبت
منبع: مهر
شناسه خبر: 587204