gang
27 شهریور 1401 - 14:06

۱۵۸هزار هکتار از مزارع کشاورزی استان قزوین به زیر کشت گندم می‌رود

قزوین - مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: بر اساس برنامه ابلاغی در سال زراعی جدید بیش از ۱۵۸ هزار هکتار از مزارع کشاورزی این استان به زیر کشت گندم خواهد رفت. به گزارش خبرگزاری مهر، حسن جلیلوند با بیان اینکه ۱۵۸ هزار هکتار از مزارع کشاورزی استان قزوین به زیر کشت گندم می‌رود، اظهار کرد: از این میزان سطح زیر کشت ۴۹ هزار و ۷۰۰ هکتار برای کشت گندم آبی و ۱۰۸ هزار و ۷۰۰ هکتار برای کشت گندم دیم است. خبرگزاری مهردیموی پیش بینی کرد: در صورت تحقق این میزان برنامه ابلاغی حدود ۳۳۰ هزار تن گندم از مزارع کشاورزی استان برداشت شود که از این میزان حدود ۲۴۰ هزار تن گندم آبی و حدود ۹۰ هزار تن گندم دیم است. دیمجلیلوند ارقام عمده کشت شده گندم آبی استان را پیشگام، سیوند و سیروان و گندم دیم را شامل آذر ۲، باران، هشترود ذکر کرد. دیموی خاطر نشان کرد: حداکثر قیمت بذر گواهی شده گندم به ازای هر کیلوگرم گندم آبی ۱۵۰ هزار ریال و گندم دیم ۱۴۵ هزار ریال است. دیممدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: به منظور اجرای برنامه‌های ابلاغی کشت گندم، طرح‌های مختلفی مانند کاربرد بهینه کودهای ماکرو و میکرو، آبیاری تیپ، کشاورزی حفاظتی، تسطیح لیزری، آزمون خاک، اکیپ‌های برداشت و کارگاه‌های آموزشی و جهش تولید در دیمزارهای گندم در دستور کار این مدیریت قرار دارد.
منبع: مهر
شناسه خبر: 740324